Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Trung Tâm Dịch Vụ Không Hẹn Trước của Thủy Cục Đóng Cửa

Vì lo lắng cho sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi, Thủy Cục Portland sẽ đóng cửa không tiếp khách hàng không hẹn trước từ ngày Thứ Hai, 16 Tháng Ba tại cơ sở Interstate ở 664 N. Tillamook St. của chúng tôi. Qúy vị có thể gọi cho chúng tôi tại số 503-823-7770 từ Thứ Hai đến thứ Sáu ́9 a.m. to 4 p.m. hoặc email PWBCustomerService@portlandoregon.gov. Qúy vị có thể để ngân phiếu hoặc chứng thư tiền tệ tại thùng thư sau giờ làm tại cơ sở Interstate ở 664 N.  Tillamook St.Tillamook St.  của chúng tôi.

Nếu dịch vụ nước của qúy vị bị đình chỉ vì không trả phí và quý vị gọi cho chúng tôi để yêu cầu phục hồi dịch vụ của mình, xin hãy gọi trong giờ làm việc. Nếu qúy vị muốn phục hồi dịch vụ của mình sau giờ làm và trả phí lên tới $250, xin gọi số 503-823-4874. Qúy vị có thể tránh trả phí này bằng cách yêu cầu trong giờ làm việc.  Để thông báo tình trạng khẩn cấp về nước sau giờ làm việc xin gọi số 503-823-4874, 24 giờ mỗi ngày, bẩy ngày trong tuần.

Văn Phòng Dịch Vụ Môi Trường và Thủy Cục cung cấp các trợ cấp tài chính sau:

Dàn xếp tiền phải trả

Giảm phí phải trả cho rác và nước

Trợ cấp khủng hoảng

Chương trình Lưới An Toàn Tiện Ích