Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Subscribe to RSS feed

Most Recent

View Less

Nước của qúy vị: An Toàn và luôn sẵn có trong khủng hoảng COVID-19 (Vietnamese)

Nước máy của Portland an toàn để uống

Nước máy của Portland an toàn để uống 

Nước sẽ tiếp tục được cung cấp

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính

Chúng tôi sẽ ở đây nếu qúy vị cần chúng tôi


Nước máy của Portland an toàn để uống

Nước máy của qúy vị an toàn để uống. Quá trình lọc nước của chúng tôi diệt các  vi sinh , bao gồm cả vi rút. Nước của qúy vị an toàn để uống trong khủng hoảng COVID-19.

Câu hỏi về chất lượng nước: 503-823-7525 WBWaterLine@portlandoregon.gov  (Có dịch vụ phiên dịch)

Nước sẽ tiếp tục được cung cấp.

Chúng tôi sẽ giữ cho hệ thống tiếp tục hoạt động. Chúng tôi sẽ không cắt nước của qúy vị nếu qúy vị thiếu  tiền trả hóa đơn. Đôi khi dịch vụ cấp nước bị gián đọan  do vỡ đường ống hoặc sửa chữa. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải tạm thời  khóa nước của qúy vị để làm các việc liên quan đến hệ thống, chúng tôi sẽ  cho qúy vị biết.

Nhiều ngành nghề bao gồm bệnh viện, viện lọc máu, trạm cứu hoả cũng như các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đều cần đến nước hàng ngày. Thủy Cục Portland sẽ đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và liên tục cho cộng đồng trong thời kì đại dịch COVID-19. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo đội ngũ nhân viên được an toàn, khoẻ mạnh và luôn đáp ứng được sứ mệnh quan trọng của họ trong việc cung cấp nước uống sạch chất lượng cao trong cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này.  Dịch vụ cấp nước cho quý vị sẽ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, một mối đe doạ lớn hơn đối với nguồn nước của chúng ta là động đất, do vậy quý vị nên dự trữ để đảm bảo mỗi người mỗi ngày có 1 gallon nước (khoảng 3,8 lít) trong 14 ngày.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính

Qúy vị  có thể nhận được chiết khấu hóa đơn hoặc phiếu hỗ trợ khủng hoảng. Đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi đang làm việc miệt mài để trả lời các câu hỏi của qúy vị. Chúng tôi đang giảm tiếp xúc tại nơi làm việc, vì vậy chúng tôi có ít nhân viên làm việc hơn ngày thường. Qúy vị có thể sẽ phải chờ lâu hơn để trò chuyện với một người đại diện của chúng tôi.

Văn Phòng Dịch Vụ Môi Trường và Thủy Cục cung cấp các trợ cấp tài chính sau: Dàn xếp tiền phải trả, Giảm phí phải trả cho rác và nước, Trợ cấp khủng hoảng, Chương trình Lưới An Toàn Tiện Ích.

Chúng tôi sẽ ở đây nếu qúy vị cần chúng tôi.

Câu hỏi về hóa đơn: PWBCustomerService@portlandoregon.gov  503-823-7770  (Có dịch vụ phiên dịch)

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại chỗ tại thành phố Portland sẽ đóng cửa. Giờ làm việc của Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng sẽ bị hạn chế.  Chúng tôi thay đổi giờ làm việc của dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cục Dịch Vụ Môi Trường và Thủy Cục Portland để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phát triển rất nhanh. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi để chúng tôi có thể phục vụ được quý vị nhưng đồng thời cũng tuân thủ các yêu cầu về hướng dẫn y tế công cộng để bảo vệ an toàn cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại chỗ, tại đường N. Tillamook  sẽ đóng cửa  cho đến khi có thông báo mới.

Nếu dịch vụ nước của qúy vị bị đình chỉ vì không trả phí và quý vị gọi cho chúng tôi để yêu cầu phục hồi dịch vụ của mình, xin hãy gọi trong giờ làm việc. Nếu qúy vị muốn phục hồi dịch vụ của mình sau giờ làm và trả phí lên tới $250, xin gọi số 503-823-4874. Qúy vị có thể tránh trả phí này bằng cách yêu cầu trong giờ làm việc.  Để thông báo tình trạng khẩn cấp về nước sau giờ làm việc xin gọi số 503-823-4874, 24 giờ mỗi ngày, bẩy ngày trong tuần.

Câu hỏi về chất lượng nước hoặc áp suất nước?  503-823-7525  WBWaterLine@portlandoregon.gov (Có dịch vụ phiên dịch)

Khi có sự cố về nước: 503-823-4874 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần