Skip to Main Content View Text-Only

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

BDS Tarjumaaddan iyo af celinta farriintan waxay ogaysiis u tahay. xaaladaha Isticmaalka dhulka,xaaladaha fulinta iyo duminta guryaha.

CUSTOMER & COMMUNITY NOTIFICATION

BDS Tarjumaaddan iyo af celinta farriintan waxay ogaysiis u tahay. xaaladaha Isticmaalka dhulka,xaaladaha fulinta iyo duminta guryaha. 

Si loo kordhiyo dedaalka loona hurumariyo helitaanka bulshadu u leedahay xaafiiska Hurumarinta iyo Adeegga (Bureau of Development Service), laga bilaabo bisha Febraayo 1, 2017, Ogaysiisyada xaaladaha dib u eegista Isticmaalka dhulka, xaaladaha fulinta iyo duminta guryaha waxa ku jiri doona warbixin ku saabsan sidii aad u codsan lahayd tarjumaad ama siyaabo kale oo baahidaada loo dabooli karo.

"Qof kasta oo ku nool ama ka shaqaysta Magaalada Portland waa daneeyeyaasha Xafiiska Horumarinta iyo Adeegga" saas waxaa yidhi Madaxa BDS Pual Scarlett.  “Waxaan doonaynaa inay dadku ogaadaan inay naga go'antahay sidii aan u yarayn lahayn caqabadaha ku xeeran adeegyadayada iyo inaan u fududayno dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo tarjumaado aan u fidinno dadka aan Ingriisiga si fiican ugu hadalin.”  Hadaba iyada oo uu waajibiyay fulinta baahiyahan qodobka II iyo VI ee xeerka federaalka Xuuuqda madaniga, haddana halkan BDS waxay ka tahay qayb ka mid ah dedaalka wayn ee lagu jiro, iyadoo la adeegsanaayo istiraatijiyado kala duwan sidii loo hirgelin lahaa gaadhsiinta adeegyo siman, wacyi gelin iyo shaqo abuuris.

Dhammaan dib u eegista isticmaalka dhulka iyo xaaladaha fulinta ee BDS waxaa hadda ku jiri doona firriintan ogaysiiska ah ee "Tarjumaadda iyo Af-celinta" kow iyo toban luuqadood.  BDS wuxuu sii wadi doonaa sahaminta wadooyin kala duwan si uu u kordhiyo helitaanka adeegyada xafiiska.

Si aad u hesho Dhokomantiyo ku tarjuman Isbaanish,Fiitnaamiis iyo Ruush, iyo weliba luuqadaha kale ee magaalada booqo boggayaga ee tarjumaadda luuqadaha.Translated Message

Su’aalaha?  Naga soo wac telefoonkan guud (503) 823-7300 ama noo soo dir eemayl.BDS@portlandoregon.gov.