Skip to Main Content View Text-Only

Environmental Services

working for clean rivers

Phone: 503-823-7740

Fax: 503-823-6995

1120 SW 5th Avenue, Room 1000, Portland, OR 97204

More Contact Info

Hội chợ miễn phí cho những người sống và làm việc gần Johnson Creek

Photo of Johnson Creek floodplain near Foster Road

Thức ăn miễn phí – Giải thưởng xổ số – Trò chơi cho trẻ em – Gia đình thân thiện

10:00 a.m. – 2:00 p.m.
Ngày thứ bảy
08 Tháng mười 2016
Zenger Farm, 11741 SE Foster Rd, Portland, OR 97266

Button: Is your home in a floodplain. Click here to searchLife in the Floodplain là một hội chợ miễn phí và vui chơi giáo dục cho những gia đình sinh sống, làm việc  hay sở hửu tài sản quanh vùng ngập lũ Johnson Creek. Sự kiện này sẻ chú trọng đến những thách thức cụ thể – và lợi ích – về việc sống và kinh doanh gần một dòng nước năng động.

Những cơ quan bao gồm hội hồng thập tự và chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia sẽ cung cấp tin tức và phủỏng tiện giúp cho bạn:

  • Hiểu hơn về bảo hiểm lũ lụt.
  • Giảm hóa đơn tiện ích.
  • Học tu sủa nhà để giảm chi phí bảo hiểm lũ lụt.
  • Chuẩn bị cho lũ mùa đông.
  • Tham dự vào những kế hoạch của cộng đồng.
  • Tham gia vào đội khẩn cấp khu phố và đăng ký để nhận những cảnh báo khẩn cấp.

Bạn có thắc mắc gì không?

Xin vui lòng liên lạc Kate Carone ở địa chỉ email: Kate.Carone@portlandoregon.gov

Ban tổ chức

Logos of participating organizations


 

Để bảo đảm quyền tiếp cận công bằng tới các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố, Thành phố Portland sẽ cung cấp dịch vụ phiên ngôn, đưa ra những điều chỉnh hợp lý về chính sách/thủ tục đồng thời cung cấp hỗ trợ/dịch vụ/hình thức thay thế cho những người khuyết tật. Đối với các vấn đề nhà ở, phiên dịch, khiếu nại và tin tức chi tiết, vui lòng liên hệ Kate Carone qua điện thoại theo số 503-823-5569 hoặc gửi email tới địa chỉ Kate.Carone@portlandoregon.gov. TTY 503-823-6868, hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm Oregon 711.