Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Environmental Services

working for clean rivers

Phone: 503-823-7740

Fax: 503-823-6995

1120 SW 5th Ave, Suite 613, Portland, OR 97204

More Contact Info

Các loại Khăn lau làm Tắc nghẽn Đường ống

Decorative graphic of text below.

Tránh để nước thải bị dồn ứ và bảo vệ đường ống của quý vị!
Vứt bỏ các vật dụng này vào thùng rác, ĐỪNG vứt chúng vào bồn cầu.

Khăn diệt khuẩn
Khăn lau cho em bé
Khăn dùng 1 lần
Khăn giấy
Khăn giấy lau mặt

Ngăn các khăn lau làm tắc nghẽn đường ống. Chỉ xả nước tiểu, phân và giấy vệ sinh xuống bồn cầu.
Bỏ các vật khác vào thùng rác, không vứt chúng xuống bồn cầu.