Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Environmental Services

working for clean rivers

Phone: 503-823-7740

Fax: 503-823-6995

1120 SW 5th Ave, Suite 613, Portland, OR 97204

More Contact Info

Suufka wax lagu sifeeyo ayaa xiraaya Tuubooyinka biyaha iyo Wasaqda

Decorative graphic of text below.

Ka dheeroow xirmida qashinka oo difaac tuubooyinkaaga!
Ku rid alaabahan jaqafka qashinka, HANA ku ridin musqusha.

Isritaashada daawada jeermiska disha
Suufka ilmaha wax looga tiro
Shukumaanada
Xaashiyada shukumaanka
Tiishka wajiga

Ka difaac in suufyadu isku gooyaan tuubooyinka. Kaliya falaashka raaci kaadidada, saxarada iyo xaashida musqusha. Aalaabaha kale waxaad ku ridaysaa qashinka, kuma ridaysid musqusha.