Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1900 SW 4th Ave, Suite 7100, Portland, OR 97201

More Contact Info

Macluumaadka Jadwalka Maalmaha Fasaxa ah ee Qashinka, Dib u isticmaalida qashinka “Recycling” iyo Hawlaha Bacriminta

Jadwalkii qashinka, dib u isticmaalida qashinka “recycling” iyo hawlaha bacriminta wuu isbedelay marka la eego macaamiisha oo dhan laga bilaabo Diisambar 25 – Janaayo 5.

Dhammaan qaadidii qashinku waxay noqon doontaa hal maalin ka dib waqtigii caadiga ahaa.