Skip to Main Content View Text-Only

To improve security, on Feb. 11th the city will begin disabling TLS 1.0 on our websites. This change should not impact you unless you are using an old browser. More information

Close

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1900 SW 4th Ave, Suite 7100, Portland, OR 97201

More Contact Info

Macluumaadka Jadwalka Maalmaha Fasaxa ah ee Qashinka, Dib u isticmaalida qashinka “Recycling” iyo Hawlaha Bacriminta

Jadwalkii qashinka, dib u isticmaalida qashinka “recycling” iyo hawlaha bacriminta wuu isbedelay marka la eego macaamiisha oo dhan laga bilaabo Diisambar 25 – Janaayo 6.

Dhammaan qaadidii qashinku waxay noqon doontaa hal maalin ka dib waqtigii caadiga ahaa.