Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1810 SW 5th Ave, Suite 710, Portland, OR 97201

Повідомлення про політику протидії дискримінації в місті Портленд

Міська адміністрація Портленда дотримується положень розділу VI Закону про захист громадянських прав (1964 р.), Закону про американців-інвалідів, розділу 659 A Зводу законів штату Орегон, розділу 23 Статуту міста Портленд, а також інших законів і правил, згідно з якими в рамках міських програм, послуг або заходів жодна особа не може бути усунена від участі, обмежена в доступі до благ або дискримінована в інший спосіб на підставі расової чи національної належності, кольору шкіри, рівня володіння англійською мовою, інвалідності, статі, віку, віросповідання, сексуальної орієнтації, гендерної самоідентифікації, сімейного стану чи джерела доходів.

Міська адміністрація Портленда вимагає такого ж підходу від своїх підрядників, постачальників та отримувачів фінансування.

Для забезпечення рівного доступу до міських програм, послуг і діяльності адміністрація Портленда в розумних межах: забезпечує письмовий і усний переклад для осіб, які погано володіють англійською мовою; вносить зміни в правила та процедури; надає додаткову допомогу, послуги та (або) інформацію в альтернативному форматі для осіб з інвалідністю.

Щоб просити про вжиття допоміжних заходів, внесення змін у чинні правила, надання послуг письмового або усного перекладу, подати скаргу або запит про надання додаткової інформації з питань реалізації розділу VI Закону про захист громадянських прав і розділу II Закону про американців-інвалідів (рівний доступ до міських програм, послуг і заходів незалежно від расової чи національної належності, кольору шкіри, рівня володіння англійською мовою та наявності чи відсутності інвалідності), слід звертатися до керівника програм реалізації положень розділу VI Закону про захист громадянських прав і розділу II Закону про американців-інвалідів телефоном (503-823-4309), телетайпом (503-823-6868) або через Орегонську службу комутованих повідомлень (711).

Міська адміністрація Портленда дотримується у своїй роботі розділу VII Закону про захист громадянських прав, розділу I Закону про американців-інвалідів, а також інших законів, норм і міських правил. Для подання зауважень, пропозицій і скарг або отримання додаткової інформації стосовно працевлаштування й захисту громадянських прав слід ознайомитися з адміністративним правилом 2.01 (кадрові питання), адміністративним правилом 2.02 (рівні можливості та «позитивна дискримінація»), Законом про заборону переслідувань на робочому місці, а також з інформацією про дискримінацію та відповідальність за неї на сайті відділу кадрів (вкладка Administrative Rules — «Адміністративні правила»). Можна також звернутися до відділу кадрів телефоном (503-823-3572), телетайпом (503-823-6868) або через Орегонську службу комутованих повідомлень (711).