Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Parks & Recreation

Healthy Parks, Healthy Portland

Phone: 503-823-7529

1120 SW Fifth Avenue, Portland, OR 97204

More Contact Info

Calendar

Glenhaven Park: Playground Design Reveal

New Year in the Park, Glenhaven Park, 7900 NE Siskiyou Street

Saturday, April 28 2018, 12:00 PM to 4:00 PM

Host

Maija K Spencer

Category

Event Types > Community Events

Description

Glenhaven Park is getting a new playground. Stop by the PP&R tent at the New Year in the Park event to see the draft final design and give your feedback.


Công viên Glenhaven: Ra mắt Thiết Kế Sân Chơi

Thứ 7, ngày 28 tháng 4
Tân Niên trong Công Viên tại Công viên Glenhaven, 7900 NE Siskiyou Street

Công Viên Glenhaven chuẩn bị có sân chơi mới. Ghé qua lều trại của Công viên để tham quan bản dự thảo thiết kế và cho ý kiến phản hồi.

  • Trẻ em được hoan nghênh
  • Thông dịch tiếng Việt

Câu hỏi: Diana Davis, 503-367-6769, dianameily@gmail.com

event flyer