Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Bureau of Transportation

Phone: 503-823-5185

Fax: 503-823-7576

1120 SW Fifth Ave, Suite 1331, Portland, OR 97204

More Contact Info

Oraşul Portland – Aviz de anti-discriminare

Oraşul Portland operează în conformitate cu Titlul VI al Actului pentru Drepturi Civile din 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), Actul Americanilor cu Dizabilităţi (Americans with Disabilities Act), ORS Chapter 659 A, Codul Oraşului Portland Titlul 23 (Portland City Code Title 23) şi alte statute şi regulamente asemanatoare,  pentru ca nici o persoană să nu fie exclusă de la participare, să nu fie privată de beneficii sau să nu fie supusă la discriminare în cadrul oricărui program, serviciu sau activitate a Oraşului, pe criteriu de rasă, culoare, origine naţională , nivel de cunoaştere a limbii engleze, dizabilitate, sex, vârstă, religie, orientare sexuală, identitate de gen, statut civil sau familial, sau sursă de venit. 

Oraşul Portland obligă de asemenea contractorii, furnizorii şi beneficiarii săi să opereze în acelaşi mod. 

Pentru a asista în asigurarea accesului la programele, serviciile şi activităţile sale, Oraşul Portland, în mod rezonabil: oferă servicii de traducere şi interpretare pentru persoanele cu nivel limitat de cunoastere a  limbii engleze; modifică protocoalele şi procedurile; şi oferă ajutor auxiliar, servicii şi/sau aranjamente alternative pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Pentru a solicita o acomodare, modificare, traducere, interpretare sau  servicii legate de limbă; pentru a depune o reclamaţie; sau pentru informaţii sau întrebări suplimentare privind subiecte legate de Drepturi Civile Titlul VI şi ADA Titlul II (rasă, culoare, origine naţională, nivel de cunoaştere a limbii engleze şi anti-discriminare pe criteriul dizabilităţii în programele, serviciile şi activităţile publice ale Oraşului): contactaţi Managerul Programului pentru Drepturi Civile Titlul VI şi ADA Titlul II (the Civil Rights Title VI and ADA Title II Program Manager) prin telefon la: 503.823.2559, TTY la: 503.823.6868, sau Oregon Relay Service (Serviciul de Releu Oregon) la: 711

Oraşul Portland operează în conformitate cu Titlul VII al Actului pentru Drepturi Civile, Titlul I al ADA şi alte statute, regulamente şi reguli asemanatoare ale Oraşului.   Pentru solicitări, întrebări, reclamaţii, sau pentru informaţii suplimentare referitoare la Angajarea în muncă şi Drepturile Civile, vă rugăm să consultaţi Resursele Umane Regula Administrativa 2.01  (Human Resources Administrative  Rule 2.01) Oportunităţi egale/Acţiune afirmativă şi Resursele Umane Regula Administrativa 2.01 (Equal Opportunity/Affirmative Action and Human Resources Administrative Rule 2.02), Interzicerea hărţuirii, discriminării şi represaliilor la locul de muncă (Prohibition Against Workplace Harassment, Discrimination and Retaliation) de pe website-ul Biroului de Resurse Umane (secţiunea Reguli Administrative) sau contactaţi Biroul nostru de Resurse Umane prin telefon la: 503.823.3572, TTY la: 503.823.6868, sau Oregon Relay Service (Serviciul de Releu Oregon) la: 711.