Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Bureau of Transportation

Phone: 503-823-5185

Fax: 503-823-7576

1120 SW Fifth Ave, Suite 1331, Portland, OR 97204

More Contact Info

Trả tiền và/hoặc điều trần về biên bản vi phạm đậu xe

Trả tiền và/hoặc điều trần về biên bản vi phạm đậu xe

Nếu bạn nhận được một biên bản phạt về đậu xe o đúng chỗ quy định, bạn phải thực hiện một trong những điều sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận biên bản nộp phạt nếu không bạn sẽ bị phạt chậm trễ va tòa án có thể tăng gấp đôi số tiền phạt cũng như ban hành lệnh bắt giữ xe, nhập bản án và phạt tiền tối đa theo luật cho phép và giao việc xử lý thu phạt cho các cấp thẩm quyền thu hồi công nợ.

Dưới đây là 3 lựa chọn khác nhau mà bạn có thể làm trước 30 ngày kể từ ngày nhận biên bản nộp phạt. Chỉ chọn 1 trong các sự lựa chọn dưới đây:

Tùy chọn 1: THANH TOÁN TÀI KHOẢN CỦA BẠN Bỏ vào phong bì biên bản màu vàng một tấm check hoặc lệnh chuyển tiền cho số tiền phải nộp phạt, tấm check hoặc phiếu chuyển tiền phải trả cho Tiểu bang Oregon. Viết số tiền nộp phạt theo biên bản của bạn và số biển số xe tự động trên tấm check hoặc lệnh chuyển tiền. Bạn có thể thanh toán đầy đủ số tiền phạt bằng Visa hoặc Mastercard bằng cách gọi 503-988-3235, nghe tin nhắn và bấm số 2 trên điện thoại của bạn. Đừng gửi tiền mặt. Nhấn vào đây để trả tiền phạt online.

Cách 2: GỬI BAIL VÀ VIẾT THƯ GIẢI THÍCH Bỏ vào phong bì màu vàng một tấm check hoặc lệnh chuyển tiền cho số tiền phạt cùng với một lời giải thích bằng văn bản riêng về lý do tại sao bạn o đồng ý với biên bản phạt. Văn bản giải thích của bạn là xin được xoá tiền phạt của bạn tại phiên tòa và đồng ý với bất kỳ phán quyết nào được đưa ra. Tòa án sẽ xem xét giải thích bằng văn bản của bạn và hoàn trả tiền của bạn đầy đủ hoặc bạn sẽ không được hoàn tiền hoặc bạn phải trả một phần tiền phạt. Để biết thêm thông tin về việc quyền han của bạn, vui lòng truy cập trang web của tòa án Bấm vào đây để xem trang web của Circuit Court.

Lựa chọn 3. Làm hẹn điều trần với Toà án Có 2 cách khác nhau để sắp xếp một phiên tòa. Tùy chọn đầu tiên là bỏ vào phong bì  màu vàng một tấm check hoặc lệnh chuyển tiền cho số tiền phạt cùng với một yêu cầu bằng văn bản riêng cho phiên điều trần. Tùy chọn thứ hai là xuất hiện trực tiếp tại Văn phòng phụ trách về bãi đậu xe Circuit Court, Phòng 131B, Tòa án Hạt Multnomah, 1021 S.W. Fourth Avenue, Portland, Oregon để yêu cầu một phiên điều trần và trả tiền phạt theo biên bản

Nếu phương tiện của bạn bị tạm giữ (kéo) đối với biên bản đậu xe không được trả tiền, bạn phải trả toàn bộ số tiền đến hạn bằng tiền được bảo đảm tại Văn phòng trách nhiệm về bãi đậu xe của Circuit Court. Công ty kéo cũng sẽ thu phí trước khi trả lại xe cho bạn.

Văn phòng trách nhiệm về bãi đậu xe có thể truy cập được cho người khuyết tật. Yêu cầu chỗ họp hợp lý, bao gồm một thông dịch viên cho người khiếm thính, và phải được yêu cầu thực hiện ít nhất 48 giờ trước khi họp. Yêu cầu phải được gửi đến Văn phòng Thẻ đậu xe tại số (503) 988-3235 hoặc tại số TTY (503) 988-3907.