Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Vietnamese)

English | Español | Русский | 简体中文


Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR)

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Ngày 10 tháng Tám năm 2020)


Quý vị có câu hỏi?

Cụ thể về chương trình được mô tả ở dưới đây. Xin hãy đọc kỹ trước khi gọi, vì thời gian đợi có thể sẽ dài. Khách hàng có thể gọi đến số 503-823-7770 hoặc gửi email smallbiz@portlandoregon.gov để nhận trợ giúp. 


Chương Trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR) là gì?

Qua Quy định  được nhất trí thông qua vào ngày 3 tháng Sáu năm 2020 Hội Đồng Thành Phố Portland đã chỉ đạoThủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường để thiết lập chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ (SPUR) sẽ cung cấp khoản tín dụng một-lần chi phí tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt cho các doanh nghiệp đủ điều kiện. Chương trình trị giá 1,6 triệu đôla được tài trợ bởi Thủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường. Thời gian nhận đơn đã bắt đầu từ 8/7 đến 22/7/2020 và được thông báo bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Trung Quốc và tiếng Nga. Hơn 500 doanh nghiệp đã được nhận tín dụng trong một phần của chương trình.

SPUR được áp dụng và thông báo theo mô hình của Quỹ Hỗ Trợ cho các Doanh Nghiệp Nhỏ của Portland Thịnh Vượng nhằm cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các khó khăn khẩn cấp về kinh tế hoặc sức khoẻ cộng đồng trong năm 2020. 


Bao nhiêu doanh nghiệp đã nộp đơn cho SPUR, và bao nhiêu sẽ được nhận tín dụng?

Hơn 2000 đơn đã được nộp. Ban đầu SPUR được phân phối 1 triệu đôla và dự tính sẽ hỗ trợ 200-300 doanh nghiệp. Để đáp ứng với nhu cầu vô cùng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, Hội đồng xét duyệt SPUR đã phối hợp với Ủy viên Fritz và Thị trưởng Wheeler để cung cấp thêm $600,000 cho chương trình. Với tổng số vốn $1.6 triệu đôla, các khoản tín dụng đã được cấp cho hơn 500 doanh nghiệp, tức là khoảng 25 phần trăm số đơn đã nộp.


Ai được nhận tín dụng? 

Danh sách các doanh nghiệp được nhận tín dụng sẽ được công bố vào ngày 19 tháng Tám, 2020.


Khoản tiền tín dụng được tính như thế nào? 

Khoản tín dụng được tính dựa theo nghiên cứu các hóa đơn tiền nước thải/nước mưa/ nước sinh hoạt của doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng Ba, 2019 đến tháng Ba, 2020, một năm trước thời kì đại dịch coronavirus (thông tin đã có sẵn trên hệ thống hóa đơn tiền dịch vụ). Tiếp đó doanh nghiệp được phân bổ theo các định mức dưới đây dựa theo các chi phí trong quá khứ.

Chi phí tiền nước thải/nước mưa/ nước sinh hoạt trong năm 2019

Mức tín dụng

 Dưới $2500

 $                1,000.00

 $2,500 – $5,000

 $                2,500.00

 $5,000 – $10,000

 $                5,000.00

 $10,000 – $20,000

 $                7,500.00

 trên $20,000

 $              10,000.00


Ai quyết định về ưu tiên cho doanh nghiệp nào được nhận tín dụng? 

Trước thời hạn nộp đơn, văn phòng dịch vụ điện nước đã mời một nhóm các đại diện cộng đồng doanh nghiệp để hướng dẫn quá trình lựa chọn của chương trình. Các đại diện doanh nghiệp không được quyền nộp đơn cho tín dụng SPUR. Hội đồng Xét duyệt SPUR sử dụng tiêu chí đủ điều kiện và các mức ưu tiên trên nguyên tắc công bằng và mức độ bị ảnh hưởng được thiết lập bởi Hội đồng Thành phố và đặt ra các tiêu chuẩn bổ sung để thiết lập ưu tiên cho đơn nộp. Hội đồng này bao gồm các đại diện từ:


Các đơn được đánh giá như thế nào? 

Đầu tiên, hội đồng xét duyệt SPUR áp dụng  chương trình ưu tiên được thiết lập bởi Hội Đồng Thành Phố – các doanh nghiệp của người Mỹ Gốc Phi, Thổ Dân, và người Da Màu (BIPOC), doanh nghiệp sở hữu bởi phụ nữ, doanh nghiệp về dịch vụ chăm sóc trẻ em được mở cho Giai Đoạn 1. Tiếp theo hội đồng phân tích về mức độ lớn của doanh nghiệp, thể loại kinh doanh, thời gian đã hoạt động, địa bàn hoạt động và cộng đồng được phục vụ

Nhu cầu được hỗ trợ vượt quá xa mức tài chính của quỹ chương trình, và 75% doanh nghiệp không được nhận tín dụng. Quá trình xét duyệt đơn luôn lưu ý đến các bất bình đẳng trong quá khứ. Quá trình xét duyệt được thực hiện bởi một nhận định rõ ràng là cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Thổ Dân và người Da Màu (BIPOC) bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khủng hoảng này. 


Tôi không được nhận tín dụng. Liệu có nguồn hỗ trợ nào khác cho doanh nghiệp của tôi? 

Có. Dưới đây là một vài nguồn hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp nhỏ:

Hỗ trợ hóa đơn tiện ích

Hỗ trợ của Portland Thịnh Vượng

 • Hội Đồng Thành Phố hiện dành ra 15 triệu đôla từ quỹ của Luật liên bang về Cứu Giúp, Hỗ Trợ ảnh hưởng của Coronavirus và Ổn Định Kinh Tế (CARES) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Portland Thịnh Vượng sẽ mở ra một đợt xét duyệt mới để cung cấp hỗ trợ đó vào cuối tháng Tám. Vì hiểu rằng các doanh nghiệp đã tốn thời gian và sức lực để đăng ký vào SPUR,  Portland Thịnh Vượng hiện đang triển khai chương trình tự động điền tên các ứng viên của SPUR vào chương trình mới của CARES.  Portland Thịnh Vượng sẽ lấy thông tin từ đơn SPUR của quý vị để giúp cho quý vị điền đơn nhanh hơn vào bản đơn của chương trình hỗ trợ mới. Doanh nghiệp cần thẩm tra nội dung và xác nhận hoàn thành đơn đó, nhưng việc này sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức. Portland Thịnh Vượng sẽ công bố thêm thông tin vào cuối tháng Tám. 

Nếu đại dịch vẫn kéo dài, liệu Thành Phố có tiếp tục việc này? 

Việc này hiện chưa rõ.  Thủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường đang bàn luận  cách để hỗ trợ tốt nhất cho người dân Portland qua được đại dịch, vì chúng tôi hiểu rằng các chí phí phát sinh cho các chương trình hỗ trợ/xóa nợ sẽ làm tăng giá dịch vụ cho tất cả các khách hàng.

Để nhận được thông tin cập nhật, doanh nghiệp cần  đăng ký vào bản tin điện tử của Portand Thịn Vượng.


Làm thế nào để biết được đơn của tôi đã được xét duyệt? 

Quý vị sẽ nhận đưuọc email xác thực ngay sau khi điền đơn. Quý vị cũng nhận được thư email thứ hai vào ngày 27 tháng Bảy, với nội dung cảm ơn các ứng viên và thông báo các thông tin chi tiết về lịch trình. Quý vị cũng sẽ nhận được thư email thứ ba vào ngày 5 tháng Tám, thông báo cho các ứng viên liệu họ có được nhận khoản tín dụng hay không.


Ai có thể được xét duyệt? 

Để được xét duyệt, doanh nghiệp cần phải hội đủ các điều kiện sau:

 • Sử dụng dịch vụ nước thải, nước mưa hoặc/và nước sinh hoạt do Thành phố Portland cung cấp. 
 • Thu nhập bị suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch.
 • Có tổng thu nhập hàng năm bằng hoặc dưới hai triệu đôla (năm 2019).
 • Có bằng hoặc ít hơn 50 nhân viên.
 • Đã và đang hoạt động với thủ tục đăng ký kinh doanh đầy đủ thoả mãn yêu cầu của tiểu Bang Oregon muộn nhất vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. (Doanh nghiệp cá thể hoạt động dưới chính tên của mình nên không bắt buộc phải đăng kí kinh doanh  với Bang Oregon, vì vậy họ hội đủ yêu cầu này.)

Tất cả các đơn sẽ được đánh giá theo quy định công bằng về chủng tộc và tính dễ bị tổn thương. Văn phòng các tiện ích cam kết tập trung vào công bằng chủng tộc trong cách chúng tôi đối phó với đại dịch. 


Thời gian nhận đơn kéo dài bao lâu? 

Đơn trực tuyến sẽ được nhận từ 9 giờ sáng ngày 8 tháng 7 đến 5 giờ chiều ngày 22 tháng 7

Đơn đăng ký có bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Nga. 


Khung thời gian cho việc nộp đơn cho chương trình và khi nhận được tiền như thế nào? 

Những ứng viên được lựa chọn sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ dưới dạng tín dụng một-lần cho tiền hóa đơn nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp nhỏ của tôi không nhận trực tiếp hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt? 

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều nhận hóa đơn trực tiếp từ thành phố; một số doanh nghiệp trả chi phí này qua tiền thuê bất động sản. Các doanh nghiệp này nên kết hợp với người/cơ sở đứng tên tài khoản hóa đơn tiện ích trong quá trình đăng ký và đàm phán cách chia sẻ khoản tín dụng. 


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp của tôi hoạt động tại gia? 

Chương trình SPUR bao gồm cho cả các doanh nghiệp tại gia. 


Nếu doanh nghiệp của tôi có nhiều tài khoản của Thành Phố thì sao? 

Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký một lần. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều doanh nghiệp càng tốt qua chương trình này.


Tại sao các tổ chức phi lợi nhuận không được tham gia? 

Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể tham gia chương trình. Đáng tiếc là các tổ chức khác không được tham gia. SPUR dành số tiền có hạn này cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và sẽ sử dụng quy tắc bình đẳng chủng tộc để ưu tiên cho các doanh nghiệp chủ sở hữu bởi  BIPOC (Người Mỹ Da Đen, Thổ Dân và Người Da Mầu).

Các tổ chức phi lợi nhuận cũng đang gặp khó khăn và hiện đang làm nhiều việc quan trong cho cộng đồng của chúng ta  Dưới đây là một số cách để giúp tổ chức phi lợi nhuận giải quyết hóa đơn của mình và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác cho tổ chức phi lợi nhuận.

 •  Đăng ký trả hóa đơn theo tháng và sắp xếp cách trả tiền với Thủy Cục Portland: 503-823-7770 hoặc PWBCustomerService@portlandoregon.gov
 • Hãy liên hệ tư vấn miễn phí về việc sử dụng nước hiệu quả hoặc đặt hàng các thiết bị sử dụng nước hiệu quả miễn phí: conserve@portlandoregon.gov or 503-823-4527
 • Nếu quý vị tự quản lý được nước mưa rơi trên đất của mình, quý vị có thể đăng ký tham gia chương trìnhClean River Rewards.

Các nguồn hỗ trợ khác

 • Hội các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Oregon có thông tin về các hỗ trợ kinh tế bởi COVID-19 và các nguồn tài chính, cũng như hỗ trợ cho các chủ cơ sở:  nonprofitoregon.org/news/covid-19-resources.
 •  Các nhà tài trợ vùng Oregon và vùng Tây Nam Washington có một danh sách các trợ cấp và hỗ trợ tài chính khác cho các tổ chức phi lợi nhuận của địa phương: gosw.org/covid19/.

Tôi phải làm gì với hóa đơn của doanh nghiệp mình trong khi chờ xem doanh nghiệp của tôi có nhận được tín dụng SPUR hay không?

Tiếp tục trả hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị không có điều kiện trả hóa đơn, xin hãy liên lạc với Thủy Cục để thiết lập kế hoạch chi trả. Hiện nay Thủy Cục không cắt nước vì lý do không trả hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp của quý vị được chấp thuận cho chương trình này, Thủy Cục sẽ áp dụng tín dụng vào hóa đơn nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt hiện tại của quý vị. Quý vị sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm với các khoản phí còn lại trên hóa đơn và quý vị vẫn có thể nhận hỗ trợ đàm phán chi trả.


Khoản tiền này đến từ đâu? Chương trình này có làm tăng giá dịch vụ? 

Chuong trình này cung cấp hỗ trợ dưới dạng tín dụng hóa đơn, không phải là tiền trực tiếp từ quỹ của cục tiện ích. Cục dự đoán rằng do đại dịch thu nhập nói chung sẽ bị giảm, và SPUR là một phần của việc giảm thu nhập đã được dự đoán đó. Không có mức giá dịch vụ nào bị tăng liên quan đến chương trình này.

Đây là một quyết định kinh doanh hợp lý cho Cục và là điều đáng làm. Bây giờ, Cục cung cấp tiện ích đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ giúp họ có thể tồn tại để sau đó tái đầu tư cho các cơ sở hạ tầng nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt trong những năm tới. Cục hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ có thể trụ vững được hoạt động kinh doanh của mình, hồi sinh và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.


Tại sao Thành phố lại làm điều này? 

Uỷ Viên Fritz lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cộng đồng da màu, phụ nữ, và các cộng đồng khác có lịch sử bị bất lợi về vốn, rằng gánh nặng tài chính do đại dịch ngày càng trở nên khó có thể chịu đựng được. Ủy viên Fritz và Thị trưởng Ted Wheeler yêu cầu các cục cung cấp tiện ích phối hợp với các đối tác cộng đồng để bàn cách đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ Các viên chức của Thành phố hiểu rằng đại dịch có ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp nhỏ và bản thân quỹ này không làm cho họ mở cửa hoạt động được. Chương trình được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ có những khó khăn trong việc trả tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.


Tại sao không cung cấp chương trình này cho các doanh nghiệp ngoài Portland? 

Tiền của chương trình SPUR đến từ tiền thu hóa đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt của người dân Portland. Để đảm bảo công bằng cho những người trả tiền này, chỉ doanh nghiệp của Portland mới được tham gia quỹ này.


Tôi cần làm gì để tìm hiểu thêm? 

Tìm hiểu chi tiết của chương trình tại portlandoregon.gov/water/smallbiz. Gửi thư điện tử tới smallbiz@portlandoregon.govhoặc gọi số 503-823-7770 để nhận trợ giúp.