Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Vietnamese)

English | Español | Русский | 简体中文


Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR)

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Ngày 3 tháng Sáu năm 2020)


 Quý vị có câu hỏi?

Cụ thể về chương trình được mô tả ở dưới đây. Xin hãy đọc kỹ trước khi gọi, vì thời gian đợi có thể sẽ dài. Khách hàng có thể gọi đến số 503-823-7770 hoặc gửi email smallbiz@portlandoregon.gov để nhận trợ giúp. 


Chương Trình Hỗ Trợ chi phí hóa đơn điện nước  cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR) là gì?

Thủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường đã dành ra một triệu đô-la để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ tại Portland. Cục sẽ cung cấp gói tín dụng một-lần cho các doanh nghiệp hội đủ điều kiện để chi trả hoá đơn nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.

Khoản tín dụng sẽ giao động trong khoảng từ $1,000 đến $10,000 và sẽ hỗ trợ được cho khoảng 200 đến 300 doanh nghiệp. Chương Trình này được áp dụng theo mô hình của Quỹ Hỗ Trợ cho các Doanh Nghiệp Nhỏ của Portland Thịnh Vượng nhằm cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các khó khăn khẩn cấp về kinh tế hoặc sức khoẻ cộng đồng.

Chủ doanh nghiệp có thể đăng ký từ bây giờ để có thể nhận được thông báo bằng email khi mà các đơn bắt đầu được nhận từ ngày 8/7: portlandoregon.gov/water/smallbiz


Ai có đủ điều kiện?

Để được xét duyệt, doanh nghiệp cần phải:

  • Thu nhập bị suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch.
  • Thu nhập hàng năm bằng hoặc dưới hai triệu đôla.
  • Có năm mươi nhân viên hoặc ít hơn .
  • Sử dụng dịch vụ nước thải, nước mưa hoặc/và nước sinh hoạt do Thành phố Portland cung cấp. 
  • Đã và đang hoạt động với thủ tục đăng ký đầy đủ thoả mãn yêu cầu với tiểu Bang Oregon trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. (Doanh nghiệp cá thể hoạt động dưới chính tên của mình nên không bắt buộc phải đăng kí kinh doanh với Bang Oregon, vì vậy họ hội đủ yêu cầu này.) 

Tất cả các đơn sẽ được đánh giá áp dụng quy luật công bằng về chủng tộc với một cách nhìn đúng đắn.  Thành phố Portland cam kết tập trung vào vấn đề công bằng chủng tộc trong các đối phó của mình với đại dịch. Do nhận thức được rằng Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu, những người tàn tật, người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề hơn, Thành phố Portland sẽ ưu tiên nguồn lực và kiến thiết hệ thống hỗ trợ để đảm bảo rằng khủng hoảng này không làm tăng thêm các bất công vốn có.


 Tôi đăng ký như thế nào?

Đơn trực tuyến sẽ có thể nộp từ hai tuần tới, bắt đầu từ ngày 8/7. Mọi đơn sẽ được đánh giá áp dụng quy luật công bằng về chủng tộc với một cách nhìn đúng đắn. Khoản tín dụng không được cấp dựa theo ưu tiên người nộp trước

Chủ doanh nghiệp có thể đăng ký từ bây giờ để có thể nhận được thông báo bằng email khi mà các đơn bắt đầu được nhận: portlandoregon.gov/water/smallbiz.


Khung thời gian cho việc nộp đơn cho chương trình và khi nhận được tiền như thế nào? 

  • Thứ tư ngày 8/7, bắt đầu nhận đơn
  • Thứ Tư, ngày 22/7: Đóng nộp đơn
  • Thứ Tư, 5/8: Thông báo tín dụng,trả kết quả hồ sơ
  • Thứ Tư, ngày 19/8: Mức tín dụng được chuyển vào tài khoản

Doanh nghiệp sẽ được nhận tiền như thế nào? 

Nếu đơn được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được nhận tiền dưới dạng tín dụng một-lần trên hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp nhỏ của tôi không nhận trực tiếp hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt?

Không phải doanh nghiệp nhỏ nào cũng nhận hoá đơn trực tiếp; một số phải trả cho các chi phí này qua tiền thuê địa điểm Các doanh nghiệp quan tâm đến chương trình này nên hợp tác với người có tên trên hoá đơn trong quá trình nộp đơn và thương lượng để chia nguồn hỗ trợ nhận được.  Những người đứng tên trên hoá đơn và chỉ ra rằng đang hợp tác với những người thuê địa điểm sẽ được ưu tiên trong quá trình xét duyệt đơn.


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp của tôi hoạt động tại gia?

Chương trình SPUR bao gồm cho cả các doanh nghiệp tại gia. Để nộp đơn, doanh nghiệp cần số tài khoản nơi mà họ sử dụng nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.


Trong thời gian này, chủ doanh nghiệp cần phải xử lý thế nào đối với các hoá đơn?

Chủ doanh nghiệp cần tiếp tục trả các hoá đơn của mình. Nếu họ gặp khó khăn trong việc chi trả hoá đơn hàng tháng, doanh nghiệp nên  liên hệ với Thuỷ Cục để lập kế hoạch trả tiền. Hiện tại, Thuỷ Cục không cắt nước đối với những người không trả tiền hoá đơn.

Nếu chủ doanh nghiệp được chấp thuận vào chương trình này, một khoản tín dụng sẽ được áp dụng vào hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt hiện có. Chủ doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm trả khoản tiền còn lại trên hoá đơn. 


Khoản tiền này đến từ đâu? Chương trình này có làm tăng giá dịch vụ?

Chương trình SPUR là chương trình tín dụng hoá đơn, không phải là chi phí từ túi mình của các Cục cung cấp dịch vụ. Không có mức giá dịch vụ nào bị tăng liên quan đến chương trình này.

Cục dự đoán rằng do đại dịch thu nhập nói chung sẽ bị giảm, và SPUR là một phần của việc giảm thu nhập đã được dự đoán đó.

Đây là một quyết định kinh doanh hợp lý cho Cục và là điều đáng làm. Bây giờ, Cục cung cấp dịch vụ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ giúp họ có thể tồn tại để đầu tư cho các cơ sở hạ tầng nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt trong những năm tới.  Cục hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ có thể trụ vững được hoạt động kinh doanh của mình, hồi sinh và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.


Tại sao các Cục cung cấp dịch vụ lại phối hợp với Portland Thịnh Vượng?

Thông qua việc phát triển và điều hành Quỹ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ từ đầu năm nay, Portland Thịnh Vượng đã thiết lập được một chương trình hữu hiệu để lựa chọn, thông báo và đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ có đủ điều kiện, dựa trên nguyên tắc công bằng chủng tộc và mức độ bị ảnh hưởng. Khi Thuỷ Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường quản lý chung Chương Trình Hỗ Trợ Chi Phí Dịch Vụ cho các Doanh Nghiệp Nhỏ (SPUR),  các cục cung cấp dịch vụ sẽ áp dụng các định hướng mà Portland Thịnh Vượng đã thiết lập để đảm bảo chương trình phục vụ được cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhất.


Tại sao Thành phố lại làm điều này?

Uỷ Viên Fritz lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ, các cộng đồng da màu và các cộng đồng khác có lịch sử bị bất lợi về vốn, rằng gánh nặng tài chính do đại dịch ngày càng trở nên khó chịu được. Các doanh nghiệp nhỏ này là sợi dây gắn kết của cộng đồng mà chúng ta yêu mến và muốn được duy trì. Uỷ Viên Fritz đã yêu cầu Thuỷ Cục làm việc với các đối tác cộng đồng để đưa ra giải pháp.


Tôi cần làm gì để tìm hiểu thêm?

Thông tin cụ thể của chương trình có thể tìm hiểu trên trang mạng: portlandoregon.gov/water/smallbiz. Khách hàng có thể gọi đến số 503-823-7770 hoặc gửi email smallbiz@portlandoregon.gov để nhận trợ giúp.