Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Vietnamese)

English | Español | Русский | 简体中文


Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR)

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Cập nhật ngày 15 Tháng 7, 2020)


Quý vị có câu hỏi?

Cụ thể về chương trình được mô tả ở dưới đây. Xin hãy đọc kỹ trước khi gọi, vì thời gian đợi có thể sẽ dài. Khách hàng có thể gọi đến số 503-823-7770 hoặc gửi email smallbiz@portlandoregon.gov để nhận trợ giúp. 


Chương Trình Hỗ Trợ chi phí hóa đơn điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR) là gì?

Thủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường đã dành ra một triệu đô-la để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ tại Portland. Chúng tôi sẽ cung cấp tín dụng 1 lần cho các hóa đơn nước thải/nước mưa

Khoản tín dụng sẽ giao động trong khoảng từ $1,000 đến $10,000 và sẽ hỗ trợ được cho khoảng 200 đến 300 doanh nghiệp nhỏ. Khoản tín dụng sẽ giao động trong khoảng từ $1,000 đến $10,000 và sẽ hỗ trợ được cho khoảng 200 đến 300 doanh nghiệp nhỏ.

Quý vị có thể đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 22 Tháng 7, tại trang: portlandoregon.gov/water/smallbiz. Đơn đăng ký sẵn có bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Nga. Nếu quý vị có câu hỏi, hoặc muốn yêu cầu dịch vụ phiên dịch hoặc hỗ trợ cho người tàn tật, xin hay liên lạc với chúng tôi tại smallbiz@portlandoregon.gov hoặc 503-823-7770.


Ai có đủ điều kiện?

Để được xét duyệt, doanh nghiệp cần phải:

 • Sử dụng dịch vụ nước thải, nước mưa hoặc/và nước sinh hoạt do Thành phố Portland cung cấp. 
 • Thu nhập bị suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch.
 • Có tổng thu nhập hàng năm bằng hoặc dưới hai triệu đôla (năm 2019).
 • Có năm mươi nhân viên hoặc ít hơn .
 • Đã và đang hoạt động với thủ tục đăng ký đầy đủ thoả mãn yêu cầu với tiểu Bang Oregon trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. (Doanh nghiệp cá thể hoạt động dưới chính tên của mình nên không bắt buộc phải đăng kí kinh doanh với Bang Oregon, vì vậy họ hội đủ yêu cầu này.)

Tất cả các đơn sẽ được đánh giá theo quy luật công bằng về chủng tộc và dễ bị tổn thương. Chung tôi cam kết tập trung vào công bằng chủng tộc trong cách chúng tôi đối phó với đại dịch.


Tôi đăng ký như thế nào?

Đơn đăng ký trực tuyến sẽ được mở từ ngày 8 đến 5 giờ chiều ngày  22 Tháng 7 tại portlandoregon.gov/water/smallbiz. Mọi đơn sẽ được đánh giá áp dụng quy luật công bằng về chủng tộc với một cách nhìn đúng đắn. Tất cả các đơn đăng ký sẽ được đánh giá cùng lúc; việc quý vị đăng ký vào khoảng thời gian đầu tiên hay cuối cùng của khung thời gian đăng ký không quan trọng.

Đơn đăng ký có bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Nga. Nếu quý vị có câu hỏi, hoặc muốn yêu cầu dịch vụ phiên dịch hoặc hỗ trợ cho người tàn tật, xin hay liên lạc với chúng tôi tại smallbiz@portlandoregon.gov hoặc 503-823-7770.


Khung thời gian cho việc nộp đơn cho chương trình và khi nhận được tiền như thế nào?

 • Thứ Tư ngày 8/7: Bắt đầu nhận đơn
 • Thứ Tư, ngày 22/7: Đóng nộp đơn
 • Thứ Tư, 5/8: Thông báo tín dụng,trả kết quả hồ sơ
 • Thứ Tư, ngày 19/8: Tín dụng được chuyển vào tài khoản

Doanh nghiệp sẽ được nhận tiền như thế nào?

Nếu đơn được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được nhận tiền dưới dạng tín dụng một-lần trên hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước.


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp nhỏ của tôi không nhận trực tiếp hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt?

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều nhận hóa đơn trực tiếp từ thành phố; một số doanh nghiệp trả tri phí này qua tiền thuê bất động sản. Các doanh nghiệp quan tâm đến chương trình nên kết hợp với người/cơ sở đứng tên tài khoản hóa đơn tiện ích trong quá trình đăng ký và đàm phán cách chia sẻ tín dụng hóa đơn. Các cơ sở đứng tên tài khoản đăng ký và cho biết rằng họ đang làm việc với người thuê tài sản của mình sẽ được đánh giá cao hơn để nhận được tài trợ. 


Phải làm thế nào nếu doanh nghiệp của tôi hoạt động tại gia? 

Chương trình SPUR bao gồm cho cả các doanh nghiệp tại gia. Trên đơn đăng ký, các doanh nghiệp sẽ phải điền số tài khoản nơi họ nhận dịch vụ nước thải/nước mưa/nước.


Doanh nghiệp của tôi có thu nhập hơn 2 triệu đô la một chút trong năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của COVID, chúng tôi sẽ có thu nhập ít hơn nhiều. Tôi có hội đủ điều kiện không?

Đáng tiếc, chỉ có các doanh nhiệp có thu nhập 2 triệu đô la hoặc ít hơn hội đủ điều kiện cho chương tình này. Chúng tôi ghi nhận rằng nhiều thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ cần trợ giúp hiện nay. Do số lượng tài chính có hạn, chúng tôi đã đặt ra ngưỡng này để hỗ trợ các doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất, có ít tiền vốn hơn. Xin hãy ghé thăm trang web Quỹ Hỗ Trợ cho các Doanh Nghiệp Nhỏ của Portland Thịnh Vượng để có thêm thông tin về các chương trình có thể giúp đỡ quý vị.


Nếu doanh nghiệp của tôi có nhiểu tài khoản với Thành Phố thì sao?

Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký một lần. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều doanh nghiệp càng tốt qua chương trình này. Nếu doanh nghiệp của quý vị có nhiều tài khoản, xin hãy điền một số tài khoản. Chọn tài khoản có hóa đơn nước thải/nước mưa/nước cao nhất hoặc hoặc một tài khoản hợp lý hơn cho quý vị.


Tôi thuộc một tổ chức không vụ lợi. Tôi thấy rằng tôi không hội đủ điều kiện, nhưng quý vị có thể giúp tôi không?

Các tổ chức không vụ lợi cung cấp dịch vụ giữ trẻ hội đủ điều kiện cho chương trình. Đáng tiếc, các tổ chức khác không hội đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ dành số tiền có hạn này cho việc ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ và sẽ sử dụng quy tắc bình đẳng chủng tộc để ưu tiên  các doanh nghiệp chủ sở hữu bởi BIPOC (Người Mỹ gốc Phi, Thổ Dân và Người Da Mầu).  Chúng tôi biết rằng các tổ chức không vụ lợi cũng đang chịu ảnh hưởng và quý vị làm những việc quan trong cho cộng đồng của chúng ta. Dưới đây là các phương cách chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa đơn và một số kết nối cho các nguồn hỗ trợ cho các tổ chức không vụ lợi

 • Đăng ký nhận hóa đơn hàng tháng và sắp xếp cách trả tiền với Thủy Cục Portland. 503-823-7770 hoặc PWBCustomerService@portlandoregon.gov
 • Nhận tham khảo miễn phí về việc sử dụng nước hiệu quả hoặc đặt các thiết bị sử dụng nước hiệu quả: conserve@portlandoregon.gov or 503-823-4527
 • Đăng ký nhận phần thưởng Clean River Rewards: cleanriverrewards.com

Các nguồn hỗ trợ khác

 • Hội các Tổ Chức Phi Vụ Lợi Oregon có thông tin về các hỗ trợ kinh tế cho COVID-19 và các nguồn tài chính , cũng như hỗ trợ cho các chủ cơ sở:  nonprofitoregon.org/news/covid-19-resources.
 • Các nhà tài trợ vùng Oregon và vùng Tây Nam Washington có một danh sách các trợ cấp và hỗ trợ tài chính khác cho các tổ chức phi vụ lợi địa phương: gosw.org/covid19/.

Tôi không hội đủ điều kiện cho chương trình này. Tôi có thể làm gì để giải quyết hóa đơn nước thải/nước mưa/nước của mình?

Dưới đây là một số cách để giúp quý vị giải quyết hóa đơn của mình và liên kết đến các nguồn hỗ trợ khác.

 • Đăng ký nhận hóa đơn hàng tháng và sắp xếp cách trả tiền với Thủy Cục Portland. 503-823-7770 hoặc PWBCustomerService@portlandoregon.gov
 • Nhận tham khảo miễn phí về việc sử dụng nước hiệu quả hoặc đặt các thiết bị sử dụng nước hiệu quả: conserve@portlandoregon.gov or 503-823-4527
 • Đăng ký nhận phần thưởng Clean River Rewards: cleanriverrewards.com

Tôi phải làm gì với hóa đơn của doanh nghiệp mình trong khi chờ xem doanh nghiệp của tôi có nhận được tín dụng SPUR hay không?

Tiếp tục trả hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị không có điều kiện trả hóa đơn, xin hãy liên lạc với Thủy Cục để đăng ký trả tiền làm nhiều lần. Hiện nay Thủy Cục không cắt nước vì lý do không trả hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp của quý vị được chấp thuận cho chương trình này, chúng tôi sẽ áp dụng tín dụng vào hóa đơn nước thải/nước mưa/nước hiện tại của quý vị. Quý vị sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm với các khoản phí còn lại trên hóa đơn và quý vị vẫn có thể có các sắp xếp giúp trả hóa đơn.


Khoản tiền này đến từ đâu? Chương trình này có làm tăng giá dịch vụ?

Chuong trình này cung cấp hỗ trợ dưới dạng tín dụng hóa đơn, không pahir là tiền trực tiếp từ quỹ của cục tiện ích. Cục dự đoán rằng do đại dịch thu nhập nói chung sẽ bị giảm, và SPUR là một phần của việc giảm thu nhập đã được dự đoán đó. Không có mức giá dịch vụ nào bị tăng liên quan đến chương trình này.

Đây là một quyết định kinh doanh hợp lý cho Cục và là điều đáng làm. Bây giờ, Cục cung cấp dịch vụ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ giúp họ có thể tồn tại để đầu tư cho các cơ sở hạ tầng nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt trong những năm tới. Cục hỗ trợ cho các doanh nghiệp để họ có thể trụ vững được hoạt động kinh doanh của mình, hồi sinh và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.


Ai sẽ quyết định người nhận được tín dụng?

Cục tiện ích đã mời một nhóm các đại diện doanh nghiệp cộng đồng để giúp hướng dẫn quá trình lựa chon cho chương trình. Nhóm này sẽ sử dụng các tiêu chuẩn lựa chọn và các ưu tiên công bằng chủng tộc và các nhóm dễ bị tổn thương đươc đặt ra bởi Hội Đồng Thành Phố để đặt ra ưu tiên cho các đơn đăng ký. Ban này bao gồm các đại diện từ:

 • Hội Đồng Kinh Tế và Công Bằng Chủng Tộc
 • Văn Phòng Tiện Ích Portland
 • Phòng Thương Mại Thổ Dân Oregon
 • Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Luât Tân Oregon
 • Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi
 • Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc La Tinh Metro Oregon
 • Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương

Tại sao Thành phố lại làm điều này?

Uỷ Viên Fritz lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ, các cộng đồng da màu và các cộng đồng khác có lịch sử bị bất lợi về vốn, rằng gánh nặng tài chính do đại dịch ngày càng trở nên khó chịu được. Các doanh nghiệp nhỏ này là sợi dây gắn kết của cộng đồng mà chúng ta yêu mến và muốn được duy trì. Ủy Viên Fritz đã yêu cầu Thuỷ Cục làm việc với các đối tác cộng đồng để đưa ra các phương pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi nhận ra rằng đại dịch đã tạo nên ảnh hưởng nặng nề cho các doanh nghiệp nhỏ, và chỉ với mỗi số tiền tài trợ này sẽ không thể cứu họ. Chúng tôi mong muốn cung cấp một sự cứu viện cho những chủ doanh nghiệp nhỏ đang lo lắng về việc trả hóa đơn nước thải/nước mưa/nước.


Vì sao quý vị không cung cấp tài trợ này cho các doanh nghiệp ngoài Portland?

Tiền của chương trình SPUR tới từ hóa đơn nước thải/nước mưa/nước của người dân Portland. Để đảm bảo công bằng cho những người trả số tiền đó, chỉ các doanh nghiệp Portland đủ điểu kiện cho tài trợ này.


Tôi cần làm gì để tìm hiểu thêm?

Tìm hiểu thêm về các chi tiết của chương trình tại trang web của chúng tôi: portlandoregon.gov/water/smallbiz. Email smallbiz@portlandoregon.gov hoặc gọi số 503-823-7770 để được hướng dẫn.